Airdrop Token LayerZero được công bố sẽ ra mắt vào đầu năm 2024

Những điểm chính:

  • LayerZero sẽ có đợt airdrop token vào nửa đầu năm 2024.
  • Việc tham gia tích cực vào các dự án LayerZero, chẳng hạn như Stargate Finance, sẽ tăng khả năng đủ điều kiện tham gia airdrop ZRO.

LayerZero xác nhận đợt phát sóng mã thông báo LayerZero vào năm 2024. Việc tham gia tích cực vào các dự án như Stargate Finance sẽ nâng cao cơ hội nhận được mã thông báo ZRO. Khám phá hệ sinh thái LayerZero để tìm cơ hội.

LayerZero đã xác nhận rằng sẽ có đợt airdrop token LayerZero và việc phân phối dự kiến ​​sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2024.

Bây giờ chúng tôi sẽ tuyên bố rõ ràng rằng sẽ có mã thông báo LayerZero. Việc phân phối nó là điều chúng tôi cam kết thực hiện đúng và kỳ vọng điều này sẽ xảy ra trong nửa đầu năm 2024.

Để nâng cao cơ hội nhận được mã thông báo ZRO, bạn nên tham gia vào các dự án LayerZero, tham gia cộng đồng dự án trên Discord và các nền tảng khác cũng như tương tác với các nền tảng được liên kết với LayerZero.

Một cách tiếp cận quan trọng để đảm bảo airdrop LayerZero là tham gia tích cực vào các dự án khác nhau do LayerZero phát triển. Stargate Finance, một dự án như vậy, minh họa cho các giải pháp thanh khoản chuỗi chéo mà hệ sinh thái LayerZero cung cấp.

Phân phối Airdrop Token LayerZero vào năm 2024

Với sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ và cam kết đổi mới, việc ra mắt mã thông báo ZRO đã tạo ra sự kỳ vọng cao. Người dùng và nhà đầu tư có thể khám phá các cơ hội trong hệ sinh thái LayerZero, bao gồm các dự án như Stargate Finance, để tối đa hóa cơ hội đảm bảo airdrop LayerZero.

LayerZero được thiết kế để đơn giản hóa quá trình chia sẻ và truyền thông tin giữa các chuỗi khối đồng thời ưu tiên bảo mật cho người dùng cũng như dApp. CoinCu đã cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ nhận airdrop token LayerZero.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan