Các vụ cướp chuỗi BNB giảm 85% tổn thất tiền điện tử vào năm 2023!

Những điểm chính:

  • Báo cáo của AvengerDAO cho thấy khoản lỗ giảm đáng kể xuống còn 161 triệu USD từ 1,1 tỷ USD.
  • Hack giảm 91%, lừa đảo giảm 54%—một năm đầy biến đổi đối với bảo mật Chuỗi BNB.

Báo cáo mới nhất của AvengerDAO, vụ cướp BNB Chain được đóng góp bởi các công ty bảo mật nổi tiếng CertiK, Hashdit, Ancilia và Salus, cho thấy một sự thay đổi đột phá trong bối cảnh tiền điện tử.

Báo cáo chỉ ra rằng xu hướng thua lỗ tiền điện tử trên Chuỗi BNB kéo dài 3 năm đã bị phá vỡ, giảm mạnh ở mức đáng kinh ngạc 85% vào năm 2023.

Các công ty bảo mật nhấn mạnh rằng tổn thất trong hệ sinh thái Chuỗi BNB đã tăng đều đặn kể từ năm 2020, đạt đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 1,1 tỷ USD tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi vào năm 2023, chứng kiến ​​mức giảm đáng kể khi khoản lỗ giảm xuống còn 161 triệu USD—giảm 85% so với năm trước.

Đáng chú ý trong báo cáo là số vụ hack và lừa đảo trong Chuỗi BNB đã giảm. Các vụ hack đã giảm đáng kể 91% số tiền bị mất, trong khi các vụ lừa đảo giảm 54% vào năm 2023.

Cảnh báo của AvengerDAO bảo vệ chuỗi BNB trước các mối đe dọa gia tăng!

ặc dù giá trị của tài sản bị đánh cắp giảm đi nhưng báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động trong cả các vụ hack và lừa đảo trong cùng thời kỳ. Với 210 vụ hack được ghi nhận—một mức tăng đáng kinh ngạc là 96%—và số vụ lừa đảo tăng 14%, năm 2023 đã chứng tỏ là một năm đầy sự kiện đối với lĩnh vực bảo mật tiền điện tử.

Nhóm phát triển cốt lõi chuỗi BNB cho rằng tổn thất đã giảm là nhờ các cảnh báo nhanh chóng do tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) tạo ra. Họ nhấn mạnh rằng cảnh báo nhanh của AvengerDAO đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sự tham gia của cộng đồng vào các vụ lừa đảo tiềm ẩn.

Báo cáo chỉ ra sự gia tăng “Báo động đỏ” vào năm 2023—một công cụ sàng lọc rủi ro cải tiến nhằm cảnh báo các thành viên cộng đồng về những rủi ro tiềm ẩn. Hashdit, một trong những công ty bảo mật đóng góp, đã gửi khoảng 3.500 cảnh báo qua Red Alarm và 330 tweet cảnh báo, thể hiện cách tiếp cận chủ động trong việc bảo vệ cộng đồng Chuỗi BNB trước các mối đe dọa mới nổi.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan