86% dự trữ Tether được giữ bằng tiền mặt và các khoản tương đương

Những điểm chính:

  • Khoảng 86% dự trữ Tether được giữ bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong quý 3, chủ yếu là tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ.
  • Tổng khoản vay có bảo đảm của công ty đã giảm xuống còn 2 tỷ USD trong tháng 9 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm xuống còn 900 triệu USD vào cuối tháng 10.
  • Tether đã đầu tư hơn 800 triệu USD vào hoạt động khai thác Bitcoin và các nghiên cứu liên quan đến ngành khác trong năm nay, nhưng những khoản đầu tư này không nằm trong nguồn dự trữ hỗ trợ cho token đã phát hành.

BBG báo cáo 86% dự trữ Tether trong quý 3 là bằng tiền mặt, chủ yếu là T-Bills của Hoa Kỳ. Công ty cũng giảm các khoản cho vay có bảo đảm và tăng lượng dự trữ vượt mức.

Những khoản tiền mặt và các khoản tương đương tiền này phần lớn bao gồm Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (T-Bills), chiếm 72,6 tỷ USD dự trữ Tether. Điều này chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng tài sản của Tether, ở mức tối thiểu là 86,4 tỷ USD, so với khoản nợ phải trả là 83,2 tỷ USD. Những số liệu này đã được xác nhận bởi sự chứng thực của bên thứ ba trong quý thứ ba do BDO thực hiện.

Ngoài dự trữ tiền mặt, tổng số tiền cho vay có bảo đảm của Tether lên tới 2 tỷ USD tính đến cuối tháng 9, giảm đáng kể so với hơn 330 triệu USD. Công ty cũng dự báo các khoản vay có bảo đảm còn lại sẽ giảm xuống còn 900 triệu USD như một phần dự trữ của stablecoin vào cuối tháng 10.

Dự trữ dư thừa và đầu tư bên ngoài của Tether

Nhà phát hành stablecoin cũng tiết lộ rằng họ đã tích lũy được 3,2 tỷ USD dự trữ vượt mức tính đến ngày 30 tháng 9, dự kiến ​​sẽ tăng lên 4,2 tỷ USD vào cuối tháng 10. Đây là mức tăng so với tổng dự trữ vượt mức khoảng 3,3 tỷ USD vào cuối quý II.

Các khoản đầu tư của Tether vào các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến ngành như khai thác Bitcoin cũng đã được tiết lộ. Công ty đã đầu tư hơn 800 triệu USD kể từ đầu năm, bao gồm gần 670 triệu USD chỉ trong quý 3. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này không được bao gồm như một phần dự trữ hỗ trợ cho mã thông báo đã phát hành.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan