Lido DAO xem xét đề xuất bán hoặc đặt cọc hơn 20.000 ETH

Những điểm chính:

  • Đơn vị tài chính của Lido DAO, Steakhouse Financial, đã công bố hai đề xuất quản trị kêu gọi dự án đóng góp hoặc bán các mã thông báo ETH được giữ trong kho bạc của mình. Cộng đồng Lido đang tranh luận về những đề xuất này.
  • Lido DAO sẽ đổi ETH lấy một stablecoin có thể được sử dụng để kéo dài thời gian chạy của dự án như một phần của đề xuất bán toàn bộ hoặc một phần mã thông báo ETH.
  • Số dư ETH còn lại cũng có thể được đặt cược sau khi bán một phần.

Steakhouse Financial, đơn vị tài chính của Lido DAO, đã đệ trình bốn đề xuất quản trị, cụ thể là liệu Lido DAO có nên đặt ETH vào kho tiền hay nên bán ETH trong kho tiền và liệu DAO có nên phi tập trung hóa các khoản nắm giữ stablecoin của mình hay nên bán số lượng ETH còn lại của thỏa thuận thanh toán chi phí hoạt động.

Steakhouse Financial cho biết các đề xuất liên quan đến kho tiền nhằm mục đích nhận được tín hiệu rõ ràng từ những người nắm giữ LDO về các nguyên tắc cơ bản về cách DAO nên quản lý kho tiền của mình.

DAO sẽ đổi ETH lấy một stablecoin có thể được sử dụng để kéo dài thời gian chạy của dự án như một phần của đề xuất bán toàn bộ hoặc một phần mã thông báo ETH. Số dư ETH còn lại cũng có thể được đặt cược sau khi bán một phần.

Một trong những ý tưởng cũng khuyến nghị rằng DAO nên đóng góp tất cả các khoản nắm giữ ETH của mình.

Lido DAO được báo cáo là nắm giữ 20.304 Ethereum trị giá khoảng 30 triệu đô la như một phần của kho bạc 350 triệu đô la của nó . Các khoản tiền này được giữ trong hợp đồng Aragon của dự án giống như các khoản tiền trong kho bạc khác. Lido đã nắm giữ các ETH này kể từ khi hoàn thành quá trình đa dạng hóa quỹ vào tháng 4 năm 2022.

Theo Steakhouse Financial, những con số này phải đủ để đáp ứng chi phí hoạt động hàng tháng.

Tuy nhiên, họ hiện đang tranh luận liệu việc chuyển đổi bất kỳ stETH bổ sung nào thành một stablecoin có mang lại lợi ích hay không, để chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh thị trường dẫn đến chi phí hoạt động tăng cao.

Các ý tưởng được đưa ra sau khi tổng giá trị bị khóa (TVL) của stETH giảm 6,66% từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 .

Có thể có một cuộc bỏ phiếu quản trị do các cuộc thảo luận trên diễn đàn DAO. Để xác định lựa chọn thích hợp hơn, quy trình này bắt đầu bằng biểu quyết Ảnh chụp nhanh để đánh giá tâm trạng của đại biểu.

Tại thời điểm viết bài, ETH đang giao dịch ở mức $1550 .

Lido DAO xem xét đề xuất bán hoặc đặt cọc hơn 20.000 ETH
Biểu đồ ADA/USDT của TradingView

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan