Quyền chọn Bitcoin trị giá 3 tỷ USD sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 10

Những điểm chính:

  • 87.000 quyền chọn Bitcoin sắp hết hạn với Tỷ lệ quyền chọn bán là 0,88 và điểm đau tối đa là 29.000 USD, đại diện cho giá trị danh nghĩa là 2,98 tỷ USD.
  • BTC đạt mức cao mới trong năm ở mức 36.000 USD vào ngày 24 tháng 10, khiến thị trường gia tăng biến động.
  • 880.000 quyền chọn ETH cũng sắp hết hạn với Tỷ lệ quyền chọn bán là 0,47 và điểm đau tối đa là 1.650 USD, với giá trị danh nghĩa là 1,57 tỷ USD.

Quyền chọn Bitcoin trị giá 3 tỷ USD sắp hết hạn. Đặt Tỷ lệ cuộc gọi ở mức 0,88, điểm đau tối đa $29k. BTC đạt $36k, biến động gia tăng. Hoạt động bán hàng từ một con cá voi lớn có thể tác động đến xu hướng thị trường. Tùy chọn 880k ETH cũng sắp hết hạn.

Theo Greeks.live , thị trường quyền chọn Bitcoin đang có hoạt động đáng kể khi 87.000 quyền chọn BTC sắp hết hạn. Tỷ lệ quyền chọn bán ở mức 0,88, cho thấy số lượng quyền chọn bán cao hơn một chút so với quyền chọn mua.

Điểm đau tối đa được đặt ở mức 29.000 USD, điều này cho thấy thị trường có thể hướng về mức giá này. Giá trị danh nghĩa của các quyền chọn này là 2,98 tỷ USD.

BTC đã trở thành động lực trên thị trường, đạt mức cao mới trong năm ở mức 36.000 USD vào ngày 24 tháng 10. Sự tăng giá này đã dẫn đến sự biến động gia tăng, được phản ánh qua sự gia tăng biến động ngụ ý trong toàn thời gian (IV).

Tùy chọn Bitcoin sắp hết hạn

Tuy nhiên, bất chấp tâm lý thị trường tích cực, vẫn có hoạt động bán ra đáng chú ý từ một con cá voi lớn trong nửa cuối tuần, có khả năng ảnh hưởng đến việc tiếp tục xu hướng tăng của thị trường.

Ngoài ra, 880.000 quyền chọn ETH sắp hết hạn với Tỷ lệ quyền chọn mua là 0,47, điểm đau tối đa là 1.650 USD và giá trị danh nghĩa là 1,57 tỷ USD.

Quyền chọn Bitcoin trị giá 3 tỷ USD sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 10

Trong lần hết hạn trước đó vào ngày 6 tháng 10, 14.000 quyền chọn BTC trị giá 400 triệu USD và 200.000 quyền chọn ETH trị giá 330 triệu USD đã hết hạn.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan