Thanh toán ngoại hối giao ngay sau 10 giây: FED NY công bố kết quả nghiên cứu CBDC bán buôn

Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã phát hành một báo cáo về giai đoạn đầu của tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương CBDC bán buôn Dự án Cedar (wCBDC) vào ngày 4/11. 

FED vẫn không có kế hoạch phát hành CBDC, Phó chủ tịch điều hành FED NY và người đứng đầu thị trường Michelle Neal cho biết tại một buổi thuyết trình ở Singapore, nhưng họ đã điều tra việc thanh toán giao ngay ngoại hối “từ quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang”. WCBDC nguyên mẫu của nó, được thiết kế để sử dụng bởi các tổ chức tài chính thay vì công chúng, có thể thực hiện các giao dịch nhanh hơn và an toàn hơn đáng kể so với tiêu chuẩn hiện tại.

Dự án Cedar là dự án đầu tiên của Trung tâm Sáng tạo New York (NYIC) . Đây là một nỗ lực nghiên cứu nhiều giai đoạn nhằm phát triển khung kỹ thuật cho tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương bán buôn (wCBDC) trên lý thuyết trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang.

Trong Giai đoạn I của Dự án Cedar, một mẫu thử nghiệm cho một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán buôn đã được phát triển để chứng minh tiềm năng của blockchain để cải thiện tốc độ, chi phí và khả năng tiếp cận với một yếu tố quan trọng của thị trường thanh toán xuyên biên giới bán buôn — ngoại hối ( FX) giao dịch giao ngay.

Sự cố về khả năng thanh toán trong thời gian dài

Wholesale cross-border payments (Thanh toán xuyên biên giới bán buôn ) là các giao dịch tài chính giữa các ngân hàng trung ương, ngân hàng khu vực tư nhân, các tập đoàn và các tổ chức khác có trụ sở tại các khu vực pháp lý riêng biệt. FX spot trades (Giao dịch ngoại hối giao ngay ) là một trong những hình thức thanh toán xuyên biên giới bán buôn phổ biến nhất, vì chúng thường được yêu cầu để hỗ trợ các giao dịch rộng hơn, chẳng hạn như thương mại quốc tế hoặc đầu tư tài sản nước ngoài.

Mặc dù thanh toán xuyên biên giới hoạt động tốt, nhưng vẫn có cơ hội để cải thiện. Nói chung, mất khoảng hai ngày để giao dịch ngoại hối giao ngay được giải quyết. Trong hai ngày này, các đối tác phải chịu rủi ro thanh toán, đối tác và rủi ro tín dụng, cùng những thứ khác, có thể cản trở khả năng tiếp cận thanh khoản của một tổ chức.

Giải pháp

Giao dịch ngoại hối giao ngay đã được chọn làm trường hợp sử dụng cho giai đoạn đầu tiên kéo dài 12 tuần của Dự án Cedar vì tính đơn giản tương đối của nó và loại giao dịch đó thường được sử dụng như một phần của các giao dịch rộng hơn, phức tạp hơn. Nó cũng đại diện cho một thị trường với 7 nghìn tỷ USD doanh thu hàng ngày với ít hơn 40% trong số đó được giải quyết trên cơ sở thanh toán so với các giao dịch thường mất hai ngày.

Dự án Cedar đã sử dụng một sổ cái phân tán được thiết kế đặc biệt để thực hiện các giao dịch giữa các loại tiền tệ khác nhau trên các sổ cái khác nhau cụ thể là sử dụng mô hình dữ liệu đầu ra giao dịch chưa được gửi (UTXO) và Rust là ngôn ngữ lập trình chính. Đó là một mạng blockchain được cấp phép với mô hình đầu ra dữ liệu giao dịch chưa sử dụng. 

Ý tưởng giải pháp cốt lõi của Dự án Cedar là cơ sở hạ tầng sổ cái phân tán — một cấu trúc sổ cái đa năng, trong đó mỗi loại tiền tệ được duy trì trên một sổ cái riêng biệt, được vận hành bởi ngân hàng trung ương mô phỏng tương ứng của nó.

Kết quả

Dự án Cedar đã chỉ ra rằng các khoản thanh toán xuyên biên giới được hỗ trợ bởi blockchain có thể nhanh hơn, đồng thời và an toàn hơn:

  • Thanh toán nhanh hơn: Trong môi trường thử nghiệm, các giao dịch trên hệ thống sổ cái phân tán hỗ trợ blockchain được thanh toán trung bình dưới 15 giây.
  • Atomic Settlement : Mạng sổ cái mô phỏng cho phép thanh toán nguyên tử, có nghĩa là cả hai bên của giao dịch mô phỏng được giải quyết đồng thời hoặc không đồng thời và giảm rủi ro hiện tại do các bên đối tác chịu.
  • Giao dịch an toàn hơn và có thể truy cập: Thiết kế hệ thống sổ cái phân tán cho phép thanh toán trên cơ sở 24/7/365 và hỗ trợ các mục tiêu liên quan đến khả năng tương tác bằng cách cho phép giao dịch trên các mạng sổ cái riêng biệt, đồng nhất đại diện cho nhiều tổ chức tài chính, bao gồm cả ngân hàng khu vực trung ương và tư nhân.\

Trong các tình huống thử nghiệm, giao dịch ngoại hối giao ngay được giải quyết nguyên tử, tức là đồng thời hoặc nếu không thì giao dịch không thành công, trong vòng chưa đầy mười giây, với thông lượng tăng lên khi số lượng tiền tệ tăng lên.

“Dự án Cedar giai đoạn I đã tiết lộ các ứng dụng đầy hứa hẹn của công nghệ blockchain trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán quan trọng và thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi cung cấp bệ phóng chiến lược để nghiên cứu và phát triển thêm về tương lai của tiền và thanh toán từ quan điểm của Mỹ.”

Trung tâm Đổi mới của FED tại NY được thành lập vào năm 2021. Dự án Cedar bổ sung cho công việc của FED ở Boston trên một CBDC bán lẻ trong Dự án Hamilton, được tiến hành cùng với Sáng kiến tiền tệ kỹ thuật số của Viện Công nghệ Massachusetts. Dự án đó đã công bố kết quả đầu tiên vào tháng Hai. Nghiên cứu CBDC đang được phần lớn các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới theo đuổi tích cực.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan