Hướng dẫn tham gia Testnet trên Venom Blockchain

Venom Network là một blockchain layer 0 được phát triển bới Venom Foundation và được giám sát dưới thẩm quyền của Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi Global Market. ( Đọc thêm )

Kế hoạch về Airdrop hay thời gian ra mắt token vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên Token Allocation của VENOM có đến 22% dành cho cộng đồng, nên là chiến thôi anh em.

Bước 1: Tải Venom Wallet: https://venomwallet.com/

Đã hỗ trợ Extension, AppStore và CH Play

Bước 2: Claim 50 VENOM token

– Vào https://venom.network/tasks

– Kết nối ví, Twitter và follow Venom Foundation

Bước 3: Faucet thêm VENOM (nếu muốn):https://venom.network/faucet

Bước 4: Thực hiện các task sau để claim NFT.

Có phân thành từng bước khá dễ làm, mỗi task xong thì claim 1 NFT tương ứng.

• Venom Foundation: https://venom.network/tasks/venom-foundation

• Venom Wallet: https://venom.network/tasks/venom-wallet

• Web3 world: https://venom.network/tasks/web3-world

• Venom Pools: https://venom.network/tasks/venom-pools

• Venom Bridge: https://venom.network/tasks/venom-bridge

• Venom Stake: https://venom.network/tasks/venom-stake

• Oasis Gallery: https://venom.network/tasks/oasis-gallery

• VenomPad: https://venom.network/tasks/venom-pad

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan