Dự án Taiko: Dự án Zk-EVM đang được chú ý và cơ hội nhận được Airdrop

Trong thời gian gần đây, các dự án Zk-EVM đang nhận được khá nhiều sự chú ý từ cộng đồng và Taiko là một dự án đáng quan tâm của dự án phát triển zkEVM trên mạng lưới Ethereum tương tự như zkSync, Starkware, Polygon zkEVM, Scoll,… Vào ngày hôm qua dự án đã ra mắt bản Taiko Alpha-2 Testnet (Askja). Vì vậy, hãy cùng OneBlock tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách săn Airdrop

Dự án Taiko

Taiko là blockchain layer2 xây dựng dựa trên công nghệ zkEVM tương thích hoàn toàn với Ethereum (Fully Ethereum-equivalent ZK-Rollup). Taiko hiện là Layer 2 đi theo hướng Type 1 ZK-EVM, đây cũng là type có cấp độ tương thích với EVM cao nhất.

Taiko có khả năng mở rộng quy mô Ethereum bằng cách mô phỏng nó giống nhất có thể, cả về mặt kỹ thuật và phi kỹ thuật. Nó hỗ trợ tất cả các opcode EVM trong kiến ​​trúc lớp 2 phi tập trung, an toàn.

Bối cảnh ra đời của Taiko

Các giải pháp Zk-Rollup hiện có trên thị trường đa phần được thiết kế tập trung vào lớp ứng dụng (Application-specific), điều này làm cho việc xây dựng các DApp có sự thống nhất về code hay muốn di chuyển DApp giữa các layer 1&2 trở nên khá khó khăn. 

Tựu chung lại, zk-Rollup chỉ tương thích một phần với EVM, tương đối khó sử dụng với nhà phát triển và có sự giới hạn về mặt chức năng.

Taiko’s zkEVM là một dự án nhằm mang lại quyền riêng tư và bảo mật cho việc thực hiện hợp đồng thông minh trên Ethereum Blockchain. zkEVM là một triển khai của Máy ảo Ethereum (EVM) được thiết kế để hoạt động với công nghệ zero-knowledge proof (ZKP).

Mục tiêu của zkEVM là cho phép thực hiện các hợp đồng thông minh một cách riêng tư và an toàn mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm như chi tiết của hợp đồng hoặc danh tính của các bên liên quan. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ ZKP để chứng minh tính đúng đắn của việc thực hiện hợp đồng thông minh mà không tiết lộ bất kỳ thông tin bổ sung nào ngoài những gì cần thiết để xác thực giao dịch.

Dự án Taiko là một open-source được ra mắt vào năm 2021 bởi một nhóm các nhà phát triển và nhà nghiên cứu có kiến ​​thức nền tảng về chuỗi khối, mật mã và hệ thống phân tán. Dự án đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng Ethereum và hơn thế nữa. Nhóm đằng sau Taiko hy vọng rằng zkEVM sẽ là một công cụ có giá trị để xây dựng các ứng dụng phi tập trung bảo vệ quyền riêng tư và cải thiện tính bảo mật của hệ sinh thái Ethereum.

Taiko Protocol hoạt động như thế nào?

  • Proposer: Đảm nhiệm việc tạo khối từ cho giao dịch của người dùng từ L2 và đề xuất các khối này đến L1. 
  • Prover: Có trách nhiệm tạo ra chứng minh ZK-SNARK để kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch từ L2 và các khối mà Proposer đã đề xuất. 
  • Node Runner: Đảm nhiệm việc thực thi giao dịch trong mạng lưới. Proposer và Prover cũng bắt buộc chạy node để đáp ứng vai trò của họ trong mạng lưới. 
Nguồn: Coin98

Từ các thành phần tham gia trên, luồng xác nhận giao dịch của Taiko sẽ được thực hiện như sau: 

  1. Người dùng thực hiện giao dịch trên L2 (Taiko)
  2. Đề xuất khối (propose): Proposer tạo các khối Rollup tổng hợp các giao dịch từ người dùng ở L2 và đề xuất chúng lên Ethereum. 
  3. Tạo bằng chứng (prove): Các Prover sẽ bắt đầu tạo bằng chứng hợp lệ và chứng minh tính đúng đắn của các khối vừa được gửi lên. 
  4. Xác thực (verify): Sau khi Prover đã chứng minh được tính đúng đắn cho khối và khối trước nó, chúng sẽ đánh dấu khối là đã hoàn thành trên chain (proved → verified và chuyển trạng thái từ xanh lá sang vàng) 

Token của Taiko là gì? 

  • Mã token của Taiko là $TKO

Hướng dẫn săn Airdrop trên mạng lưới Taiko

Bước 1: Truy cập trang web chainlist: https://chainid.network/

Bước 2: Tìm kiếm Taiko (ALpha-2 Tesnet) và chọn vào Add Chain hoặc bạn có thể làm thủ công các bước sau:

Tên mạng: Taiko (Alpha-2 Testnet)

URL mạng: https://rpc.a2.taiko.xyz

Mã chuỗi: 167004

Ký hiệu tiền tệ: ETH

Bước 3: Tìm kiếm Sepolia và chọn vào Add Chain hoặc bạn có thể làm thủ công các bước sau:

Tên mạng: Sepolia

URL mạng: https://rpc.sepolia.org

Mã chuỗi: 11155111

Ký hiệu tiền tệ: ETH

Bước 4: Thêm token Bull và Horse vào mạng Taiko (ALpha-2 Tesnet)

Contract Bull (BLL): 0x6048e5ca54c021D39Cd33b63A44980132bcFA66d

AG8NV2aeJ0yE 5q6FhZfHEWICpGXdVgI8Nq7G 4EzZ r2k2wB4HuCv puvFQv8 Fa4AcJp5aVr6 nURFbB6DjQYklyHynocA4irmeW1HqNSRXM7hgw0I9llu Xf29uiJpo7GRc6x31SjoKRC8mafTBlFY01hB Xhi QgoQAT0sMWz T4ML1E5q3Xtf1OLZNg51sjZ8lWWh2kZaRemed8ouSfyEadQXmLPxuj8WcpCTw3CD1LrsjS fROvFVLXNz3EdVNHff3dvQAWfJn0XF78dTDfuU3MAZVvJEj3O8hmmz1wPwkH3nYMZ3xbi wZNutELEDBHqdAfAhTztaWoh4IrVZ Ha8QwYwm8qmkUEmWaHz8DZ5y 5qgN jRmIeWYH8vRrRU9f98eGZAyG4xbT54ShBdsxv3tk haDFHHjQFfQMFfepqnepC44NC 08KyqokeCuZFiQphdj51C03h uAdBfF0Px1yPaDQbRyD3n2d1q8fRfCUh39tKs4Vv3RHN 1EETYVy CB2RnlrJZpbp3FoQbutyexIrzHruC1Yk4Qx0URnMLV4L6KhUJfiK36NP2X5DOqXoPug2ldj9P0q1mMi5RKyw0IIwCz9NYpumFXfi1ny51xz5FEnwWL9Oqkdcbid4j64MZ5zOX5HURmU58Cx3fDUuui0RpAVmym0jS6kC0nHJYavZP0Y1 B1mQw446ztvGteVk6vnDUMTfuKKYZpe63M2FfJeweT2dJHWhvXtQzRyl37mmNLxjfAou N1ygrOUQMfqlqEpf2S3DnIu9zt JxIgoE2RN4HEAfbUlquR Z7KqzM qFGxI1alX3bVnsNW 9QE 10mcSvNiqSP BBMHl

Contract Horse: 0xCea5BFE9542eDf828Ebc2ed054CA688f0224796f

Bước 5: Faucet ETH token testnet bằng 2 cách

Cách 1: Truy cập trang web https://sepolia-faucet.pk910.de/, sau đó nhập địa chỉ ví vào và xác minh không phải Robot => Chọn Start Mining

Cách 2: Truy cập trang web https://faucet.quicknode.com/ethereum/sepol

+ Faucet miễn phí: https://faucet.quicknode.com/ethereum/sepolAG8NV2bv Xt4f6ilr8HNuCYXshB9 WQBYhU2fOux9rC LZXRLRM9DmG8clGrhXWoa1OEYLePOpVDk3tSNSEs JfQ FYW0xnT1hzNBBWC8JL0aCAE2r7G gYIPwnMDc8Fvwz0zhGNbaExeBQqeIKFPQu21BKZRsdLidrCpTO5LdaEfSBHf1o5t8ZMIlKJXE705awK8gUbYy7rUvkFrIX yteiGdgFD9mzLvXy4otw1VW6eT41 X6I7M0K iE9jikr6W9th KTnrHEinEy9PawqnvGRHNvheH8V58XtwdRxuTDvtzd9doLqUNfvcPm3myNM6Yu OuEpXhQ9yX5DeVCzzYhB8CpObe64NPFLqXl sxhuo5akS E0q8PLFcUc 9gDvEG9sgM7i8D5wocHJiqxdYBr5jWwJZlstLKIzkxD5nGTsWFMvmq8LF7kSk6TolH5ZmlWQ3z QsiKEc88 nE4 s5j7MQfVWXMUsidgpcBrGKzLZNCLco6qgH2vcXeBtaRJz 3jwQ ConyRB4r5 xlpxFac6riuyxg8c2 8leLevcSnN4m5dV7uvLZt Qegw5uVaCZwixAUvNvboX4QxDucGX pIMJm8whEqFx362blFxA 8uC87ur65ZJQDpTQoMfk3VH3zrJFTv48ERhxE mNlXTsqVp3liJ0ueqm1Y yvVuVmQEOyCMCOs0B5HICubG2cTmK6vvGzArGJNGPga Rmk3eRmzONUnF 62FOoHARW36yRB64NOm5ACXnapWYrbcyR5tTbdnJw46q217j77vEChq3E3mLgFQjqrxzvARuy8LrqJ6i5k0ElyEr4 AibFO N0bqsxYZzkrhhTbrO2 wgLhuuAg4sPSiL2HD I8qIEO doGaM7StA GtO1uRO qZVVGn3V0McOBd 8z eTP Hw

Nhớ chọn mạng Sepolia

AG8NV2avoyD c tISE5GruM2Nh5Ny b8TIadviA7ERMBLu4X43lu1m4oPCnT9lNwxnLyjs9kyOvMCnSNcKNCQGjevn gku mXaRsDzjL9eY34iGTjZqtyOvkAqdJBmMJtaDRXXrELtnVi2KuRDa9jhzT6M8I ShWm6skzshhShcOsiLUI7OKRD2vKyBZZm2HRrYWIWSDoFVAM94PNCd8CNXQYvsLUaqhtbXLwmazfmSgY1TurBvmEfetKTYckYfnZ8dz6Cb8jRfB3BSU5 DvDbKQgz9XOaXQ26kECdjNDUdglunkRxgZmuiq9j5JuEmpsMmsBdaf9nEw7SCuz4QRoJ5wi69X9AGhjTPQ8vTz3INwY2PiMpqCK8RcTFMhDTubFlOdkjWfhhDkxOudJ xDrHthA3jS7m3U jeHrIangp9 ByP0g1uWdQhdkWfObieZL1hH1lp2Mz0OUWEIG5PL6O16NdxbmcG0e g AeYXG6sBKNye3rUjQtmYIP3luqX2zpbWXYgga9BA UOx8qKxw56zvICaO04JL5MiJqsuedmHXvNOgxxmIQbXeXbMPPN4yfopty7fChvb0Vv4rl4BE5BDjuRB85gygBx8PzInm02Khff5lsEjyiPi6kpH31FajhPUb25elaeBdv2dYcXM2

Bước 6:  Truy cập trang web https://bridge.a2.taiko.xyz/ để faucet token BLL và HORSE

AG8NV2b7P Jl7Xm g3Z 8QNpIoK3uATF0OrQyIcoweVSg7U 0HpLkI2hDTQ2FG Aw3s0U0iHng9JcFfqrxnQEoKET2YIDVzZIuYY9drGJmV2M 8VXTnnGmfSH4GAnvqMfIsiA3I18RKPyB8yVgJOtd0VhnZtOnamt07sAd0qdTFf7xc0PBDcOVsb2eoJQURN EMB61J4EP4eGHE8BXDhBYZbBj4qasD7CAs4WjryiGesSAxNPlhAPMmYhv uDY8OgaLDsICoqfMJFsxiF9T1wsqolDbBdshM4gEBK 3MsrPfPMki51QryxMVlMeOBLFfxL4WT8Ap6VSpCnFshcqfbe8k7sHQVrbRd233puC0N8YpTqIrsVSK7WxEY5HRC4pEWa9DtUa71DYS0ll6jfvxuh bUIrYVk 5QIfhsChvIF8yHfMmM2AxI2GlrdEr n5sPvrVbcvvbGKRBZHek 7SLU5jSby Z3RuayosNxS pshAF8b WoZTh5FFD7kHHn yMdJV6zEf6bgCmbFR7jGkqTGoIp8G5CWsBOqs3R2QvGDiEv8EpvQr3o 3D LjMQfamPkdx8gTmywj Flz70slZ2gh6GOhzLXN4qfFe VYPyjNQrqsSOI x3dfsp2GQgXqWvJApilTzAR agiNP6SAdbCFvk6cbbb KSkEq 4wd7uHenEm9mgoB3wSKbbJaLgg9pxlTTQFdCY PSAXs3FI01isMkqSqS tTnX0Hx3KFtjARIfogimc0uda fgBOf1ancTTKwxU5AXJL00ysOKeyvi 1wyIMZY9TafT6LLZmWjkpUBm8brobzRLYYmKrv0C3MKvyt6qQ2dC qX8nGt8ddx vscQdUotxewBkqBwz8U1tyaDbrfEvXS8 hwraPXtCvlWVFadg2U3jyi0OHRMy5ErIc

Mỗi lần mint được 50 token, anh em thực hiện với HORSE nhé!

Bước 7: Truy cập https://bridge.a2.taiko.xyz/#/ để chuyển token từ Sepolia sang Taiko

AG8NV2b313gOjcdBxbuH tehvJu QPSQxv85H2wg6SBLGLXaFL bDYDMaFbevydC6qwNMk2UL 4uYrT J3E0ElUUjC5mBAS4v9QvmFnT3R B3ppnBeEI8X1gA9L6zwCyuh92uG2Bth3qx3wtBze61Ab2DSn3xe0lyMw8S QkPAYqXvIkpf Nt2ngaO JlIm9tp1mC8sICOo yzcE8l2DZnfXwKLqV6Qjotj5HpPeHEkmRzCY2CYHChaW8oo6g r5BDI1nsvNQSNQ3S OlPhs ibrhfr8mG Rh7Kdem2b FnboKFId kz 9f43RE4f0MQC8Nwvm0Ep smkYDO6Pny1wp bSkcfkZjppfA4wsXRctqehCO4zemPy7O7cHKNqQpi2nCoW69oU3QaXNSoM6VE5YNNqtF4STk2FfmxEZFKukaXP16QbKHra7mKdYUqP3gJBWsLoxM6VhAInTDFGp8TZ3BrHzz0AwfflblR8PGi8AA0WR2JuSFgdTl9PIhQB4EZvAQobzj Kdw9cx9y Vo8EicCJAbuGR4gqnAoC3nVM8jcToQj7HVb3uj0GIzv3I e3u68Msdm0dpaEnLcUAvfEhOzl1ozJHjo8c5xVSV6WJMfYZhR liVcF O9hFP99l ePe9WKgnwA1w0aWzuxdCRks5GcDtEuebzMe DyMx84w1g 1srNUJzjDwpZRGxobKhsGEzQ5wuse9Xqvw6tYc8dRcAaBZmiieGiJZKxGzVFQkSED3MY2wkTkGKn XVkWVapXelKYzm7wCDPuwnC7Ym9OKyunU0mJWdRqUPNrMJ004mligDvI qKxBh7MvNRXGSoAlJKkLsF8jQ0JHKGYCWh InDGtcQ72ezoxy5kA5xmL8Ci0IUK7 lEnuOf9bR79OMAtJ4r7hKKMpVwtaBCym0Z1I

=> Chuyển ETH từ Sepolia sang Taiko, tương tự chuyển các token test như HORSE và BLL sang Taiko.

AG8NV2bybp1P0jI1mYlTEoHpmOgVm7laqEVkDC8P7wkY48CBQPQ8OcZ7jYUOSmZkR3W2FHjSjbR7exKYiSkLqUBTXXoWa2VdzTwvxVTsdkNmUYIfsrGvx2OC7R 8Li8abJ8NXoJRRrMab5dSHBiKbuaiLSxWfwJoMjgMEUD4fSquXNut9TbRBTZZLbfGc9FO Ud8nbuCaw3rJE1RjxKVVNLAzojlchKvDPflrDkJkDx27SlIFOtbmyUqjvgItUWWY369uFjoqMSH68FCbuB RJBwsRbH9rIG F5hPWt5Edfhf0FyPpF O1rbJeFP0xhyHbwVqui6lDlloKWhZB9bZqDrMcefPbiJOFFNUp6vVqF99fMhVLHH8XdfFbcMn3mCi57uC6L9qDWUbqczpk9BRNKW5Mfi0lEgwGXUex34gBmdie 2ZrS9sPn4fKj rjN5TMQf mdrpWp1blOTKBMXXkJxNkzwALIEYcynwuui41VYOhQPW2tcP54Z4xOR3yocPpmm6prjVmEKJ iC5JtWX4LeclPTmM2W5OUaVTORKpxFvwulu9EAa1nBTjoYblGjnjS7eL47d8EiZ0cTM1qTabuMuQ48X4iPWadZLce87OR77PPFzvGgOoNBpR3eZ9 LHbECEKnUKRFLCieKjKESFhuB3hHW5DknKzlCo36NL1gO00Dg9h1whrginsQ79dy3h69J6rsb0U94pKAoL54vh7D0p9bC1CDINGFHmDF5 NcbAFK9XMNKmLmRXYXqfG95n1CbbnqOZcSjQK0exGgmdSpg7Bs1ITnxXJ6a2gW6r caCo9I35MC8NyyohlavxVzcqCYS91Y0NG5I5syrg4

Bước 8: Tiến hành swap token và add thanh khoản, truy cập trang web Taiko

+ Thực hiện hoán đổi
AG8NV2bDX0Bzn2Wn4A6i2VuzVA MxKubKiJVq416y No5rT1bMnevKSMhgC dEXdSo5 gIwsEPlzIB7RNcX9NOEVfZwCfoOqA3pWi5HFxMZaI8jBBeGh rO4x4 9l61AVNeAb46xgc I4nsALfcOSb0qVbP4sAD9kdIa8AN97Qnzbkpi71CnfRa7cPjwKe7eblAu60mcmfJBl d9bE62iM9buJgFc57XEmOk4cd6W LgGrefJM3NIB9SwDbGgy4qdFCL6oRz2AuFfm0Yp3TzTAdS7A8s kU0hO7L6XQZB5dOj iZPFHB1rFw Hz5Pgc0Ac9oBT4bnRo02rtAtRn7Xu cOtfhfe AbFyFEnezR0qiyxSPXOEQCUd8 mOYmTQnYlchlCMu5HOmCFYvXI2rL0KMEfzp96OEMwNVUsQCwaM3G90RLKsmXmWc6K5vWR6Qp0p0UoB3eVESMzO 5zJe6T4a3EFSQ5kJFoOToejEJM4RjED6SYY2PcPIwKOPqIHC1sbQa w 94v80iFW4qo3dxIEH dc1jxvjgTIEs69yS8Q7rWICVkQIXcUlOMUcGvim63xZrwZRL 8Z7WlFAKkoPfO75jbTeAKEmTB b8qY0YVAct2babXRZeZf4kPL4ZV4PUpdQMm5mv820apgYmHAd6PJ5PAGMiDskb6vhEZTyINrJWeQxzRJH1YiZWhhhTda7qD0MWhjOMv2hI5S6MxiR7QvklxuHS FtsWUtmx1dMPaivq1DUbyNFltvh89ELwW830YX7qbD1cwtvqgH0k1CTPMPPU kLc UXMbtAJ1Pvxj 6FcQ2JBvJpg3vKSL8ZV8yzHuOPFYGwfr0D2hd9 ZB
Thực hiện swap token từ ETH sang HORSE (Rồi thực hiện tiếp với các token còn lại, thực hiện swap càng nhiều càng tốt nhé).

+ Thêm thanh khoản
AG8NV2b1RRSjfOjMd 4KT Ra 5JE8qp3X8Ljf61 KbbUCUwnUUTrYUxjwUmvN10EAtNAs09TACndwGzmPlGyLlLlO4BQnlgtom6t7c2WhbZ7reqefdvSGJb75TPS2cq iwTaRU guirKkHFscYqSZk7 OGCKfBlPz5D927U1n4AHdPvlnBhVYePF eDG6fg5k Yua5 PAN9nRkyj1wRpiVNm3KVwkUPNKeTZe1pfPMLbpIeDy74Ed h1cTKHOaLTask2zJsI2oqFYtaR 6ZFpPxcRTIHFBMPSgbm3kV5AfINrmWhlowwKKkzyXZlUkGEkFwsRsDad7vjp3aVA 6rvD2P03 UruR0h7dlF9OI8XM8Fn3lTMf7yDKoOwjVLotHvv6CG1RahzGkI7BzdUojVVFG93hJXe1ImVtYKo qcThDTpcs2rZJ9 1tl7JUqK0bed3nbWmU5FPsxc3cy6kIneLZBtK2L7fFudb0um9c bIULoR5 WGimTmZr4uGtK7ahZt3nyCxS4DAYmxxi9kub1Exa3vE5VI 9BvWr8gGdc0MYs2SKi0cd7YgwYjoFnj4aXD38giLTX3eTd6pSoPTNuGnoyMfCfI18fwGJgYSvhT4ymsXj AdIBJtHD2Yrwuz052RxxGYugFWaW jMbc1NJhhNhHFV3ejmJNL4WYf3lxkT Pp3H5GfSTa1UWLBvZRioJ2cdfM5mCvEkpqqcfXzNx1Psg9w0G4HuTW5Tmo0D6Q4GUVasnAA2kLWiEttBnrx 1UgBio0QF33608VZdiG6Ab64cMchm07RVpumNhGxpr6Wn8mVdRFQOeajXmGpbPT Oou5e a567r8GJvsRbMTA1h6yg

Thực hiện thêm thanh khoản ETH với HORSE, ETH với BLL,.. (Thực hiện thêm rồi gỡ thanh khoản, càng nhiều lần càng tốt nhé)

Lưu ý: Hiện tại dự án Taiko đang chương trình thưởng cho người dùng chạy node, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây).

Tổng Kết

Thông qua bài viết trên OneBlock đã giới thiệu cũng như hướng dẫn nhận Airdrop từ dự án Taiko. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Bình luận

Bài viết liên quan